Lý do bạn trở thành một Nhà huấn luyện doanh nghiệp ActionCOACH

Nếu bạn có tầm nhìn giúp các doanh nhân và chủ doanh nghiệp khác trong cộng đồng của bạn phát triển, tạo công ăn việc làm và xây dựng cộng đồng kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ, hãy trở thành một nhà huấn luyện trong đội ngũ ActionCOACH của chúng tôi.