Ba điểm khác biệt khi trở thành nhà huấn luyện tại ActionCOACH

Thứ nhất, huấn luyện doanh nghiệp không tương đồng với việc tư vấn

Khi trở thành Nhà huấn luyện tại ActionCOACH, vai trò của bạn sẽ là người đồng hành và thúc đẩy chủ doanh nghiệp hành động để tạo ra kết quả thực sự, chứ không dừng lại ở việc tư vấn giải pháp mang tính tức thời. Giá trị cốt lõi một nhà huấn luyện doanh nghiệp mang lại chính là sự thịnh vượng và phát triển bền vững của doanh nghiệp họ chịu trách nhiệm huấn luyện.

Thứ hai, huấn luyện doanh nghiệp là cả quá trình đòi hỏi sự tương tác

Việc huấn luyện doanh nghiệp rất gần với việc huấn luyện vận động viên thể thao, nghĩa là bạn sẽ có vai trò giúp đỡ các chủ doanh nghiệp tìm ra các vấn đề thực sự của họ và chính họ sẽ là người chủ động thực thi. Bạn đồng thời cũng giúp họ cải thiện kĩ năng quản trị nhằm tránh lặp lại các lỗi thường gặp ở góc độ quản lý, điều hành.

Cuối cùng: Thời gian, Đội ngũ và Tài chính

Mô hình tại ActionCOACH tập trung nhiều nhất vào “Thời gian, Đội ngũ và Tài chính”, đó chính là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu về các tác nhân chủ yếu gây nên những vấn đề nghiêm trọng tại doanh nghiệp, cũng như ảnh hưởng đến hệ thống quản trị điều hành của các chủ doanh nghiệp.

Firm Owner Nguyễn Thị Bích Hằng
ActionCOACH CBD Firm Owner: Bà Nguyễn Thị Bích Hằng

Là một doanh nhân, bạn mong muốn sự nghiệp mình ý nghĩa hơn bằng việc tạo động lực và cảm hứng để các doanh nhân khác thành công? Đây chính là cơ hội giúp bạn tìm hiểu và thiết lập lộ trình trở thành một Nhà Huấn Luyện Doanh Nghiệp đáng tin cậy.

LIÊN HỆ NGAY BẰNG CÁCH ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI